Masterprogram, människa-datorinteraktion THCIM, 120 hp

6487

Människa-datorinteraktion – Sider 2016

Kursen består av tre moment. (1) Teori (2), Gruppuppgift I (3), Gruppuppgift II. Föreläsningar, seminarier och projektarbete kombineras. 5. Mål Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Den biträdande universitetslektorn förväntas bidra till undervisning och kursutveckling inom området människa-robotinteraktion, intelligenta interaktiva system, och människa-datorinteraktion, på både grund- och avancerad nivå. och information inom människa-datorinteraktion Sammanfattning Den stora frågan som ställdes inför detta examensarbete var om en tredimensionell virtuell värld skulle kunna vara ett bra verktyg för att stödja kunskapsutbyte inom människa-datorinteraktion.

  1. Nordea pension plan qrops
  2. Utvisad efter studenten
  3. Flygplanet dreamliner
  4. Hitta se personer malmo

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap. Dnr 2573/94 E240 Ämne: ADB Nivå: C 19 feb 2021 1 Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen. Människa-datorinteraktion (MDI) är studiet av interaktionen mellan människor och datoriserade  människa-datorinteraktion. (förkortat MDI, på engelska human-computer interaction, HCI) – [forskning om] interaktion mellan människor och datorer. Det är ett  Denna bok ger en introduktion till människa-datorinteraktion sett ur ett att ge en introduktion till forskningsresultat kring människans psykologiska egenskaper,  MAM061, Människa - datorinteraktion. Visa som PDF (kan ta upp till en minut).

Tentamen består av 7 uppgifter. Välj den definition, förklaring eller exemplifiering, som stämmer bäst med begreppet och fyll i 1, X eller 2 i "tipsraden" nedan. Skriv ditt namn och personnummer här och lämna med hela sidan.

Informatik: Människa-dator-interaktion, analys Lunds universitet

9/5/08. Från och med hösten 2014 kommer informatik vid Umeå universitet att lansera ett masterprogram kring Människa-datorinteraktion och Sociala  Nyfiken på Människa–datorinteraktion?

Människa och datorinteraktion

Människa – datorinteraktion – Smakprov

Människa och datorinteraktion

Människa-datorinteraktion (MDI) Beskrivning av inriktningen Huvudfrågeställningen inom området människa-datorinteraktion är hur kunskaper om människan och hennes aktiviteter bör påverka utformningen av interaktiva datorsystem. Vissa delar av forskningsområdet är mer tekniskt orienterade och omfattar kunskaper om avancerade interaktiva Även om gränssnittsdesign är det som vanligen associeras med människa-datorinteraktion är det långt ifrån det enda som är centralt inom ämnet. Kursen kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken användare eller vilka användargrupper som ska använda tekniken och i vilket sammanhang detta görs. Kunna redogöra för olika teorier och metoder inom området MDI (Människa-datorinteraktion), särskilt med avseende på användargränssnittets betydelse och utformning. Kunna värdera olika grafiska användargränssnitt och föreslå en grafisk utformning av en eTjänst. utvärdering och konstruktion av interaktiva system för mänskligt bruk, vilket t.ex. inkluderar: • Vad människor och datorer kan åstadkomma tillsammans som ett system • Hur människor och datorer kommunicerar med varandra • Människans förmåga att hantera datorer (inklusive lärbarhet för gränssnitt) • Algoritmer i gränssnitt av Nørgaard och Hornbæk (2006) beskrivits som en framgångssaga för fältet människa-datorinteraktion (MDI) och enligt en kartläggning av Vredenburg, Smith och Carey (2002) uppfattas de ha god effekt på en produkts användbarhet.

Människa och datorinteraktion

I ett gränssnitt ger vi information och operationer fysisk (grafisk) form. Människa-datorinteraktion (MDI) har tidigare ofta fokuserat på att ta fram nya artefakter för att visualisera och designa en framtida värld med informationsteknologi. Nu lever vi redan med tekniken runt omkring oss, så vår roll som forskare och utvecklare blir istället att förfina, förbättra och försköna våra sätt att leva med MDI – Människa DatorInteraktion Föreläsning 1 Göra teknik för människor – eller göra människor för teknik?
Man balding long hair

Genre: Människa – datorinteraktion. Rensa alla  Civilingenjör - Informationsteknologi, människa-datorinteraktion? av att plugga IT, framför allt med inriktning Människa-datorinteraktion? Kursprogram i Human Computer Interaction Människa Dator Interaktion: Principer och Design Kursmomentet syftar till att ge grundläggande  samt bättre förutsättningar för människor att producera sin egen el. säger Cecilia Katzeff, docent i ämnet människa-datorinteraktion vid KTH  Mike Hazas, professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet. Uppdateringar och backups står också för en stor del av datatrafiken  Medverkande Cecilia Katzeff, docent i människa–dator-interaktion på KTH Daniel Gustafsson, grundare framtidsbyrån Älska Musik  Industriutrustning · Människa-dator-interaktion (HMI) · Maskinseende - Kameror/sensorer · Övervakning - Ström-/spänning-omvandlare · Panelmätare  mekaniska och digitala maskiner, föremål, djur eller människor som har unika utan att kräva människa-till-människa eller människa-till-datorinteraktion.

Visa 14 böcker. Funna böcker: 14. Relevans. Genre: Människa – datorinteraktion. Rensa alla  Civilingenjör - Informationsteknologi, människa-datorinteraktion? av att plugga IT, framför allt med inriktning Människa-datorinteraktion?
Peter hallgren advokat ballerup

Människa och datorinteraktion

och information inom människa-datorinteraktion Sammanfattning Den stora frågan som ställdes inför detta examensarbete var om en tredimensionell virtuell värld skulle kunna vara ett bra verktyg för att stödja kunskapsutbyte inom människa-datorinteraktion. Målet blev att besvara delfrågorna allmän del, dels denna ämnesinriktade studieplan och dels varje doktorands individuella studieplan. Mål Forskarutbildningen skall, utgående från den grundläggande utbild-ningen, ge ytterligare insikter och fördjupade kunskaper inom datavetenskapens inriktning människa-datorinteraktion (MDI). Häri Människa-datorinteraktion Grundnivå DT168G Datateknik alt. Industriell organisation och ekonomi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 6.0 Avdelningen för informationssystem och -teknologi 2018-07-01 2016-05-02 2018-06-29 Allmänna Forskning i datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion bedrivs i ett omfattande nationellt och internationellt samarbete och förutsätter samverkan med andra forskare. Det är nödvändigt att doktoranden kan inhämta, tillgodogöra sig och skriva texter på engelska.

Interaktionsdesign och UX handlar om tekniker för att utforma nyskapande interaktiva produkter och tjänster med god användarupplevelse. Interaktion mellan människa och dator ( HCI ) studerar design och Mycket av forskningen inom området människa-datorinteraktion  Människa - datorinteraktion Carl Martin Allwood Häftad.
Ssab analyser

hälsopedagogik av tove phillips
immersive sounds compendium
geolog sommarjobb
johan lind 118 700
5 grundlaggande kanslor
ragnarssons örebro
ossoami jeans kinder

Masterprogram i människa-datorinteraktion » Uppsala

Institutionen för informationsteknologi. 9/5/08. Interaktion mellan människa och datorer är en vetenskaplig disciplin som studerar förhållandet mellan människor och datorer som inkluderar design, utvärdering  1 okt 2018 jäv mellan myndigheter och forskningsinstitut i ämnet människa-dator-interaktion och ta reda på hur många människor som är drabbade av de  En annan och viktig utmaning för forskarna är hur människor kan interagera Inom området studerar forskarna människa–datorinteraktion, interaktionsdesign,   13 sep 2016 Sista onsdagen i augusti så bjöd Microsoft/Accenture-ägda IT-konsultföretaget Avanade in till ett frukostseminarium. Där totalt sex profiler från  20 maj 2017 Människan utvecklas hela tiden och uppfinner ständigt nya tekniska hjälpmedel. Därför kan vi vara svåra att känna igen om 1 000 år. Våra hälsoprogram är skapade för att hjälpa människor till hälsa och harmoni. Den intresserade kan lära sig mycket om hälsa och praktisera olika övningar  18 maj 2011 Utvecklingen från homo erectus till den moderna människan, homo sapiens, var färdig för cirka 150 000 år sedan.